Diamox vs Microzide receptbehandling för hjärtfel: skillnad och biverkningar


Vilka droger interagerar med Diamox?

Diamox Sequels kan interagera med cyklosporin, primidon, diflunisal, aspirin och andra salicylater eller litium. Tala om för din läkare alla mediciner du använder. Diamox Sequels ska endast användas under graviditet om det föreskrivs. Detta läkemedel passerar in i bröstmjölk men det är osannolikt att det skadar ett ammande barn.

Vilka droger interagerar med mikrozid?

Mikrosid kan interagera med andra läkemedel som gör dig lättare (som kalla mediciner, smärtstillande medel, muskelavslappnande medel och läkemedel mot anfall, depression eller ångest), litium, digoxin, kolestyramin, kolestipol, steroider, andra blodtrycksmedicin, icke-steroida anti- inflammatoriska läkemedel (NSAID) (som aspirin, ibuprofen, naproxen och andra) eller insulin eller oral diabetesmedicin. Berätta för din läkare alla mediciner och tillägg du använder.